Model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

foto: MZ/twitter
foto: MZ/twitter

Ruszył nowy projekt Ministerstwa Zdrowia dotyczący psychiatrii dziecięcej

Wraz z początkiem kwietnia zaczęły działać ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej , które należą do I poziomu referencyjnego nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, który w styczniu został zapowiedziany przez Ministerstwo Zdrowia. Zdanie rządu jest to kompleksowa zmiana podejścia do psychiatrii dziecięcej. Na czym polega nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży?

Psycholog i psychoterapeuta ma być dostępny jak najbliżej miejsca zamieszkania dziecka, w jego środowisku- poziom I

Nowy nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży zakłada istnienie trzech poziomów opieki psychiatrycznej. Pierwszy z nich- wyżej wspomniany- Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży zaczęły działać na początku kwietnia i zatrudniają psychoterapeutów, psychologów i terapeutów środowiskowych. W ramach ich działania można skorzystać z następujących usług: porada psychologiczna, porada psychologiczna diagnostyczna, sesja psychoterapii rodzinnej, sesja psychoterapii grupowej, sesja psychoterapii indywidualnej, sesja wsparcia psychospołecznego. Co ważne w skład oferowanych usług wchodzą również wizyty domowe i środowiskowe. Do placówek mogą się zgłaszać rodzice dzieci oraz młodzież (z pisemną zgodą) w przypadku, kiedy zaobserwują występowanie problemów natury psychicznej, które wymagają konsultacji. W związku z pandemią koronawirusa na chwilę obecną Ośrodki udzielają wsparcia zdalnego. Na stronie rządowej można znaleźć listę obecnie działających tj. zakontraktowanych Ośrodków: https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozpoczecie-dzialalnosci-osrodkow-i-stopnia-referencyjnego

Model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży- poziom II i III

II poziom referencyjny zakłada opiekę w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży i tutaj będzie można skorzystać z usług psychiatry, uczęszczać na oddział dzienny czy korzystać z opieki zespołu leczenia środowiskowego. Z kolei III poziom referencyjny dotyczy działania oddziałów całodobowych oraz izb przyjęć. W związku z wprowadzeniem zmian ogłoszono również regulacje dotyczące nowych zawodów tj. specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży czy też kwalifikacji rynkowej: prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.

źródło: Ministerstwo zdrowia
Nowy model ochrony zdrowia psychicznego
źródło: Ministerstwo zdrowia

Po więcej informacji zapraszamy na: https://zlapanewsiec.pl/category/psychologia/

BEZ KOMENTARZA

Zostaw odpowiedź