Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Dbamy o Twoje dane osobowe, dlatego chcielibyśmy Cię poinformować, że w naszej polityce wprowadziliśmy zmiany, które mają na celu zapewnienie większej transparentności dotyczącej tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak te dane przechowujemy, a także dlaczego są one niezbędne do zapewniania najlepszych możliwych świadczonych przez nas usług. Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności funkcji reklamowych Google Analytics, a także zasad zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług i procedur oraz zabezpieczania danych osobowych, więc niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. W związku z tym zalecamy regularne sprawdzanie treści tego dokumentu pod kątem aktualizacji.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Celem niniejszej polityki prywatności jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszej strony internetowej oraz usług powiązanych. Niniejsza polityka prywatności stosuje się do wszystkich stron internetowych lub usług, które odnoszą do tej polityki prywatności.

1.1. Dane osobowe

Dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub mogącej być zidentyfikowanej osoby fizycznej, np. imię, adres, adres email, itp.

1.2. Administrator

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest: Kamil Gorczyński ul. Długa 4/19 40-224 Katowice, email: kamil.gorczynski@zlapanewsiec.pl

1.3. Prawa Podmiotów Danych

Jako podmioty danych, których dotyczy przetwarzanie danych, na podstawie przepisów prawa, mają Państwo następujące uprawnienia w odniesieniu do swoich danych osobowych:
•    Prawo dostępu – na tej podstawie mogą Państwo do nas wystąpić z żądaniem informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my przekażemy Państwu informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia;

•    Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie, na Państwa żądanie, przekażemy Państwu kopię przetwarzanych przez nas danych osobowych. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Kolejne mogą zostać obciążone opłata;

•    Prawo do sprostowania – jako Administrator jesteśmy zobowiązani usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

•    Prawo do usunięcia  – na tej podstawie mogą Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane;

•    Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania, zaprzestaniemy wykonywania operacji na Państwa danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyrazili Państwo zgodę – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. nie zostanie wydana decyzji organy nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

•    Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – jako Administrator wydamy Państwu dostarczone przez Państwa dane, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem. że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości, zarówno po naszej stronie, jak i tego innego podmiotu;

•    Prawo do sprzeciwu – masz prawo w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadniania tego sprzeciwu. Mogą Państwo również w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jako Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych);

•    Prawo do wycofania zgody – jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzanie dokonanego przed wycofaniem zgody;
Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych prawa przyznanych na mocy RODO.

Przy realizacji wskazanych powyżej praw, możemy prosić Państwa o przedstawienie dowodu tożsamości. Więcej informacji dotyczących tego jak przetwarzamy Państwa dane znajduje się w pkt 3.

1.4 Ujawnienie danych organom

W przypadku istnienia obowiązku prawnego, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Państwa danych, jeśli jesteśmy zobowiązani do ich przekazania, do właściwych organów lub organów ścigania.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit c) RODO

Ponadto NIVEA może udostępnić Państwa dane osobowe również innym podmiotom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Do udostępnienia danych osobowych osób, których te dane dotyczą, na przykład w przypadku przekazywania danych z logowania z naszej strony internetowej na stronę lub serwis społecznościowy obsługiwany przez stronę trzecią, jak np. Facebook lub Twitter, wymagana jest zawsze Twoja wyraźna zgoda.

Zewnętrzni dostawcy usług zostali przez nas starannie wybrani oraz upoważnieni, są związani przez nasze instrukcje i regularnie sprawdzani.
 
Możemy także ujawniać Państwa dane podmiotom trzecim, kiedy oferujemy promocje, loterie, umowy lub podobne usługi wraz z naszymi partnerami. Dalsze informacje mogą być uzyskane z chwilą podania danych, lub w opisie usług poniżej.

Odbiorcy danych osobowych zostali również wskazani odpowiednio w każdym punkcie niniejszej Polityki prywatności.

2. ZBIERANIE ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZY ODWIEDZANIU NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

2. Zbieranie oraz Przetwarzanie Danych Osobowy

Kiedy odwiedzają lub korzystają Państwo z naszej strony internetowej jedynie w celach informacyjnych np. nie rejestrują się Państwo, ani nie przekazują nam informacji w inny sposób, zbieramy jedynie dane osobowe, które przekazuje Państwa przeglądarka na nasz serwer, dane te są potrzebne ze względów technicznych, aby możliwe było wyświetlanie naszej strony oraz zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa.

Przekazujemy zebrane dane w celu ich przetwarzania do powiązanych podmiotów zewnętrznych dostawców usług, wykonawców (zajmujących się np. hostingiem, systemem zarządzania treścią) zgodnie z wymaganymi celami (wyświetlanie strony internetowej oraz konfigurowanie jej treści). Usunięcie logów odbywa się po 7 dniach.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit f) RODO 2.1 Cookies (tzw. ciasteczka)

Poza danymi wskazanymi powyżej, cookies lub inne rozwiązania technologiczne (dalej jako “Cookies”) są wykorzystywane na Państwa komputerze w trakcie odwiedzania oraz korzystania z naszej strony. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez Państwa przeglądarkę na Państwa urządzeniu w celu zapisania konkretnych informacji lub plików obrazu takich jak piksele. Przy kolejnej wizycie na naszej stronie internetowej, używając tego samego urządzenia, informacje zapisane w Cookies będą przekazane do naszej strony internetowej („Cookies własne”) lub do innej strony internetowej, do której należą Cookies. („Cookies podmiotów trzecich”).  
Przez informacje zachowane i zwrócone, dana strona internetowa rozpoznaje, że już weszli i odwiedzili Państwo ją przez swoja przeglądarkę używaną na Państwa urządzeniu. Używamy tych informacji by móc projektować oraz wyświetlać stronę internetową w optymalny sposób, dostosowany do Państwa preferencji. Pod tym względem, tylko same Cookies są identyfikowane na Państwa urządzeniu. Poza tym zakresem, Państwa dane osobowe będą zapisane za wyraźną zgodą, lub jeśli jest to bezwzględnie konieczne, by możliwe było korzystanie z oferowanych usług odpowiednio przez Państwa wykorzystywanych.

Niniejsza strona internetowa korzysta z następujących plików Cookies, których zakres oraz funkcjonalność została wyjaśniona poniżej:
•    Niezbędne Cookies (Typ A)
•    Cookies funkcjonalne i wydajnościowe (Typ B)
•    Cookies oparte na zgodzie (np. Marketing) (Typ C)

Mogą Państwo znaleźć więcej informacji na temat typów Cookies konfigurowanych i wykorzystywanych w opisie narzędzi zaimplementowanych na naszej stronie internetowej w niniejszej polityce prywatności. 

2.1. Niezbędne Cookies (Typ A)

Niezbędne Cookies zapewniają działanie funkcji, bez których nie mogliby Państwo korzystać z naszej strony we właściwy sposób. Te Cookies są wykorzystywane wyłącznie przez nas, więc są Cookies własnymi. To oznacza, że wszystkie dane przechowywane w tych Cookies zostaną zwrócone do naszej strony internetowej.
 
Niezbędne Cookies służą, na przykład, do zapewnienia, że jako zarejestrowany użytkownik pozostają Państwo zalogowani przy wchodzeniu na różne podstrony naszej strony internetowej, dzięki temu nie muszą Państwo ponownie wpisywać swojego loginu przy wchodzeniu na nową stronę.

Używanie Niezbędnych Cookies na naszej stronie jest możliwe bez Państwa zgody. Z tego względu, Niezbędne Cookies nie mogą być aktywowane lub deaktywowane indywidualnie. Jednakże, mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować pliki Cookies w swojej przeglądarce (patrz niżej).

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

2.1.1 Wymagane pliki cookie (Typ A)

Wymagane pliki cookie gwarantują funkcje, bez których nie można korzystać z naszych stron internetowych zgodnie z przeznaczeniem. Pliki te używane są wyłącznie przez nas i dlatego są plikami cookie pierwszej strony. Oznacza to, że wszystkie informacje przechowywane w plikach cookie zostaną zwrócone na naszą stronę internetową.

Wymagane pliki cookie służą na przykład zapewnieniu tego, że zarejestrowany użytkownik zawsze jest zalogowany podczas uzyskiwania dostępu do różnych podstron naszej strony, a tym samym nie musi ponownie wprowadzać danych logowania za każdym razem, gdy wchodzi na nową stronę.

Korzystanie z wymaganych plików cookie, na naszej stronie internetowej możliwe jest bez zgody użytkownika. Z tego względu wymagane pliki cookie nie mogą być aktywowane ani dezaktywowane indywidualnie. Użytkownik może jednak w każdej chwil wyłączyć pliki cookie w przeglądarce (patrz niżej).

Podstawa prawna: Art. 6 (1) b RODO.

2.1.2. Cookies Funkcjonalne i Wydajnościowe (Typ B)

Cookies Funkcjonalne umożliwiają naszej stronie przechowywać informacje uprzednio przekazane (takie jak zarejestrowane imię lub wybór języka), a także umożliwiają zaoferowanie Państwu ulepszonych i bardziej spersonalizowanych funkcji w oparciu o te informacje. Te Cookies zbierają i przechowują tylko pseudoanonimowe informacje, więc nie mogą śledzić Państwa aktywności na innych stronach internetowych.

Cookies wydajnościowe zbierają informacje o tym jak nasza strona internetowa jest używana w celu poprawienia jej atrakcyjności, treści oraz funkcjonalności. Te Cookies pomagają nam, na przykład, ustalić czy oraz które podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane, a także jakimi treściami są w szczególności zainteresowani użytkownicy. W szczególności, rejestrujemy liczbę wizyt na stronie, liczbę odwiedzonych podstron, czas spędzony na naszej stronie, kolejność odwiedzanych stron, jakie hasła wyszukiwania doprowadziły Państwa do nas, kraj, region oraz, jeśli dotyczy, miasto z którego został dokonany dostęp, a także odsetek urządzeń mobilnych wykorzystywanych do odwiedzenia naszej strony. Rejestrujemy również ruch, kliknięcia oraz przewijanie wykonywane za pomocą myszki komputerowej, w celu zrozumienia, które obszary naszej strony internetowej są szczególnie interesujące dla użytkowników. Na tej podstawie możemy dokładniej dopasować treści na naszej stronie internetowej do potrzeb naszych użytkowników oraz zoptymalizować naszą ofertę. Adres IP Państwa komputera, który jest przekazywany ze względów technicznych jest automatycznie anonimizowany i nie pozwala na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat indywidualnego użytkownika.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

2.1.3 Cookies oparte na zgodzie (Typ C)

Cookies, które nie są niezbędne (Typ A) ani nie są Cookies funkcjonalnymi lub wydajnościowymi (Typ B) będą używane za Państwa wyraźną zgodą, np. Cookies marketingowe.
Zastrzegamy sobie także prawo do używania informacji, które pozyskaliśmy na podstawie Cookies z anonimowej analizy zachowania osób odwiedzających naszą stronę, by wyświetlać konkretne reklamy naszych wybranych produktów na naszych stronach internetowych. Wierzymy, że Państwo jako użytkownicy skorzystają z takiego rozwiązania, ponieważ wyświetlamy reklamy lub treści, które sądzimy, że będą odpowiadać Państwa zainteresowaniom w oparciu o Państwa zachowania w sieci. W konsekwencji Państwo widzieć mniej przypadkowych reklam lub treści, które mogą Państwa mniej interesować.

Cookies marketingowe pochodzą od zewnętrznych podmiotów zajmujących się reklamą (Cookies podmiotów trzecich) i są wykorzystywane do zbierania informacji o stronach internetowych odwiedzonych przez użytkownika w celu stworzenia sprofilowanej reklamy dla użytkownika.

Niewyrażenie zgody (opt-out) na cookies używane w reklamie internetowej

Mogą Państwo także zarządzać plikami Cookies wielu podmiotów, które są wykorzystywane w reklamie internetowej, za pomocą konsumenckich narzędzi stworzonych w wielu krajach w ramach samoregulacji, takich jak np. amerykański: https://www.aboutads.info/choices/ lub unijny: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę na używanie Cookies opartych na zgodzie, ze skutkiem na przyszłość, poprzez odpowiednie dostosowanie swoich ustawień Cookies (Typ C).

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

2.1.4. Administrowanie i usuwanie wszystkich plików cookies

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby Cookies nie były zachowywane na Państwa urządzeniu, oraz by byli Państwo każdorazowo pytani o zgodę przed aktywacją Cookies.  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć Cookies, które zostały ponownie aktywowane. Mogą Państwo dowiedzieć się szczegółowo w jaki sposób to działa z funkcji “Help/Pomoc” w Państwa przeglądarce.

W celu zarządzania ustawieniami cookies można wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:Prosimy pamiętać, że deaktywacja Cookies może prowadzić do ograniczeń funkcjonalności na naszej stronie internetowej.

2.2 Analityka sieci

2.2.1 Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa określonej formy pliku cookie, która jest przechowywana na komputerze użytkownika i umożliwia analizę korzystania z naszej strony. Informacje na temat korzystania z tej strony internetowej generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google wykorzystuje zebrane informacje w naszym imieniu do analizy korzystania z tej strony w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych i świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim zgodnie z wymogami prawa lub jeśli te strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik, dokonując zmiany ustawień przeglądarki, może uniemożliwić przechowywanie plików cookies. Ponadto, może uniemożliwić Google rejestrowanie danych związanych z korzystaniem z strony wygenerowanej przez pliki cookie (w tym adres IP) i przetwarzanie tych danych przez pobieranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Informacje dotyczące podmiotów trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001. Google Analytics Warunki usługi: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Ogólny przegląd zasad bezpieczeństwa i prywatności Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, jak również polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Ta strona korzysta również z Google Analytics do analizy, ruchów użytkownika na stronie internetowej, bez względu na wykorzystywane urządzenie, przeprowadzonej za

pośrednictwem identyfikatora użytkownika. Użytkownik może wyłączyć śledzenie na różnych urządzeniach, przez konto Google, w sekcji „Moje informacje”, „Dane osobowe”.
Wykorzystywane pliki cookie: Typ B. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz Sekcja Plików Cookie.

Maksymalny okres przechowywania używanych plików cookie: do 12 miesięcy.

Maksymalny okres przechowywania danych: do 26 miesięcy.

Podstawa prawna: Art. 6 (1) f RODO.

Funkcje Reklamowe Google Analytics

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na używanie funkcji reklamowych Google Analytics, niniejsza strona internetowa także używa rozszerzonych funkcji Google Analytics poza standardowymi funkcjami.  Funkcje Reklamowe Google Analytics zaimplementowane na niniejszej stronie zawierają Google Analytics Demographics oraz Interest Reporting.  

Używamy zarówno własnych Cookies (np. cookies Google Analytics) jak i Cookies podmiotów trzecich (np. DoubleClick cookies) w celu oceny w anonimowej i zagregowanej formie, jakie właściwości demograficzne i zainteresowania mają odwiedzający naszą stronę internetową. Używamy tych informacji by ulepszyć naszą stronę internetową.

Mogą Państwo zapobiec uczestniczenia w tym procesie śledzenia na różne sposoby: a) przez właściwe ustawienie oprogramowania przeglądarki; b) przez ustawienia reklam w wyszukiwarce Google https://www.google.com/ads/preferences/?hl=en; c) poprzez odpowiednie ustawienie preferencji Cookies [kliknij tutaj Sekcja Plików Cookies]. Prosimy pamiętać, że w tym przypadku mogą Państwo nie mieć możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji oferty.

Okres przechowywania: do 26 miesięcy.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit a) RODO

2.3 Wtyczki społecznościowe

Wtyczki społecznościowe (“wtyczki”) sieci społecznościowych wykorzystywane są na naszych stronach internetowych, w szczególności opcja „Udostępnij” lub „Udostępnij znajomym“ na Facebook‘u, którego strona internetowa facebook.com obsługiwana jest przez Facebook Inc., 1601 S. Kalifornia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia, jest odpowiedzialny za Facebook.com w Europie. Wtyczki są zwykle oznaczone logo Facebooka.

Oprócz Facebook’a, używamy wtyczek “Twitter” (Dostawca: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) oraz “Pinterest” (Dostawca: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA).

Dostawca sieci społecznościowej przechowuje zebrane dane o użytkowniku jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania strony zorientowanej na odbiorców. Taka ocena odbywa się w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu przygotowania uczciwej reklamy dla odbiorców oraz w celu informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkowników, przy czym należy skontaktować się z dostawcą odpowiedniej wtyczki w celu skorzystania z tego prawa. Dzięki wtyczkom oferujemy możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą.

Dane są przesyłane niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto u dostawcy wtyczek i czy jest tam zalogowany. Jeżeli użytkownik jest zalogowany u danego dostawcy wtyczki, zebrane dane będą bezpośrednio przypisane do istniejącego konta użytkownika. Po kliknięciu aktywowanego przycisku i (na przykład) powiązaniu strony dostawca wtyczek przechowuje te informacje na koncie użytkownika i udostępnia je publicznie znajomym użytkownika. Zalecamy regularne wylogowywanie się po skorzystaniu z sieci społecznościowej, szczególnie przed aktywacją przycisku, ponieważ w ten sposób można uniknąć przypisania swojego profilu przez dostawcę wtyczek.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek, należy zapoznać się z deklaracjami dotyczącymi ochrony danych dostawców, przedstawionych poniżej. Poniżsi dostawcy dostarczą użytkownikowi dalszych informacji na temat praw użytkownika w tym zakresie i ustalą opcję ustawień w celu ochrony jego prywatności.

a) Facebook Inc., 1601 S Kalifornia Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php więcej informacji na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications a także http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook przystąpił do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=pl. Google przystąpił do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornia 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter przystąpił do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
d) Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA); http://about.pinterest.com/privacy/.
d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Germany; http://www.xing.com/privacy.
e) T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Niemcy; https://t3n.de/store/page/datenschutz.
f) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornia 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn przystąpił do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
g) Flattr Network Ltd., 2 nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, London, Middlesex, Anglia, EC1R 5DF, Wielka Brytania; https://flattr.com/privacy]